Cookies
Skip Navigation Links
Forside
Nyheder
Bestyrelsen
Håndbog
Landshold
Turneringer & Mesterskaber
Kontakt

Talentspejdere

BKN har i mange år haft talentspejdere der skal spotte og være med til attage hånd om vores unge talenter ude i kredsene. Talentspejderne gør et stortarbejde for BKN.

Der er p.t. to talentspejdere under BKN som er følgende:

Anga Peter Edvardsen

Anga Peter Edvardsen dækker kreds 1 i sydgrønland.
Anga Peter er uddannet træner gennem NAP-projektet og er til daglig træner medmere i Arsanerit i Narsaq.
Anga Peter Edvardtsen har været landstræner for spillerne til AWG senest i2014.

Albrecht Damgaard

Albrecht Damgaard dækker kreds 2 og 3 i midt- og østgrønland.
Albrecht er DB2-uddannet træner og er til daglig træner i B67 i Nuuk.
Albrecht Damgaard har været landstræner for spillere til AWG tidligere.

Der er foreløbigt ikke fundet en talentspejde for kreds 4.

Talentspejderene refererer direkte til Landstræneren og til BKN så tit sommuligt.
Talentspejderne skal sammen med klubberne sørge for at BKN fremadrettet for øjeså tidligt som muligt på åbenlyse talenter i den store skare af dygtigeungdomsspillere som findes rundt omkring i klubberne i Grønland.

Der vil senere blive indlagt retningslinjer for talentspejderens virkeunder BKN.